İçeriğe geç

KASKAD BACA SİSTEMLERİ

Kapella Kaskad Baca Sistemleri birden çok duvar yada yer tipi yoğuşmalı kazanın yan yana bağlanması ile oluşur. Bu sistemin amacı verimliliği arttırmaktır. Enerji ihtiyacına göre kazanlar sıralı olarak devreye girerek maksimum performans gösterir. Yer tipi merkezi sistem kazanlarına göre tasarrufludur. Bu tür ortak olarak kullanılan kazan sistemlerinin bacalarına Kaskad denilmektedir.

Kaskad Baca Sistemi; birden fazla cihazın atık gaz bacalarının, yatayda oluşturulan kollektör ile duman kanalına bağlandığı ve dikey baca ile baca gazlarını atmosfere attığı sistemdir. Kaskad bacalarda basınç sınıfı pozitif ise, baca contalı olmalı ve 200 pa basınç şartını sağlamalıdır. Maksimum 9 cihazın bacası ortak bacaya bağlanabilir. Şaft içi uygulamalarda tek cidar, Dış cephe ve benzeri mecburi durumlarda çift cidarlı paslanmaz çelik baca sistemi uygulanır.

Üretim kalitesi olarak Kapella Baca Sistemlerinde ki dikkat çekici özellik ise Negatif ortam bacalarına sadece conta takıldığında hiçbir üretim formunu değiştirmeden, baca sistemi Pozitif testlerden geçmektedir. Muayene ve test kuruluşları tarafından fabrikamızda uygulanan testlerde sonuç olumlu sonuçlanarak, kalitemiz tekrar teyit edilmiştir.