İçeriğe geç

ATIK AYIRMA BACASI NEDİR

ATIK AYIRMA BACASI (TSEK 569) NEDİR?

Nisan 2019 yılında yayınlanan ve Atık Ayırma Sistemleri alanında kabul edilen ilk kriterdir. Kapsam olarak, alanın da gelişmiş ülkelere kıyasla, güncel ve teknolojik ürünleri tek bir sistemde birleştirmiş ve Sıfır Atık projesinin başlangıç omurgasını oluşturmuştur. Ülkemizde ne yazık ki önceki yıllarda, benzer uygulamalar ''Çöp Şutu'' adıyla duyulmuş, projelerde yer almış fakat imalatçıların kendi tasarımlarına, kendi servis ve alt yapılarına bağlı olduğundan dolayı bakım, onarım ve sistemin uzun ömürlü olmayışı projelerde iptal edilmelere yol açmıştır.

TSEK 569 Kriteri ile artık imalatçılar, standardı gerekli test düzenekleri ve kritere uygunluk belgeriyle birlikte başvurarak elde edebileceklerdir. İnşaat sektöründe hızla yükselişe geçen bu sistem hızla kriter şartlarına uygun olarak şartnamelerde yer almaya başlamıştır. Bir başka deyişle örneğin Toki Atık Ayırma Bacası Şartnamesinde yer alan ilk madde de buna atıf yapılarak imalat ve uygulamalar kontrol altına alınmıştır.

Günümüzde Toki Atık Ayırma Bacası, Emlak Konut Atık Ayırma Bacası ve Kiptaş Atık Ayırma Bacası konularında kendi şartnamelerinde ilk olarak Tsek 569 kriterini şart koşmuşlardır.

Kapella Atık Ayırma Sistemleri olarak sektöre sağladığımız teknik destek ve tasarımlarla bu alanda lider olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış ve alanında yenilikçi duruşumuzu devam ettirerek, ülkemize daha ileri teknolojik sistemleri getirmeyi ve geliştirmeyi bir görev edinmişizdir.